Ninenic - เว็บไซต์สำเร็จรูปที่ใช้งานง่าย ถูกใจ พร้อม Website Template
   - A   + A
หน้าแรก เว็บสำเร็จรูป-เว็บธุรกิจ  เว็บสำเร็จรูป-Ecommerce เปิดใช้เว็บสำเร็จรูป Template เว็บไซต์
+ เกี่ยวกับเรา
+ ติดต่อเรา
+ แผนที่เว็บไซต์/ Site map
 
Home FAQ Contact us
   ระบบกำหนดสิทธิในการเรียกดูข้อมูลเว็บเพจ

 


   

 
Ninenic เว็บสำเร็จรูป เพียงรายเดียวที่มีระบบกำหนดสิทธิในการแก้ไขและเรียกดูเว็บเพจ แบบผู้ใช้หลายราย

ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถสร้างเว็บเพจที่เป็นข้อมูลสำคัญหรือเว็บเพจที่เรียกดูได้เฉพาะสมาชิกที่มีรหัสผ่าน เพื่อรองรับเว็บไซต์ดังเช่น 
  1. เว็บไซต์ผู้ผลิตที่ต้องการเปิดเผยข้อมูลสินค้าที่สำคัญให้กับสมาชิกหรือลูกค้าเฉพาะราย เพื่อกันการลอกแบบสินค้าในเว็บไซต์
  2. เว็บไซต์ที่จัดทำเว็บเพจข้อมูล รายงานที่ใช้ภายในองค์กรหรือหน่วยงานทีกำหนดรหัสผ่านให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเปิดดูได้เท่านั้น


 

ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถกำหนด User และ Password ให้กับลูกค้าหรือสมาชิกแต่ละราย เพื่อใช้ในการเรียกดูข้อมูลในเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเลือกกำหนดสิทธิในการเรียกดูข้อมูลแต่ละเว็บเพจที่แตกต่างกัน รหัสผ่านที่กำหนดให้ลูกค้าหรือสมาชิกแต่ละรายจึงมีสิทธิในการเปิดเว็บที่แตกต่างกัน


 

การกำหนดสิทธิในการเรียกดูเว็บเพจนำไปใช้กับงานประเภทใด?

ตัวอย่างรูปแบบงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้

  • ข้อมูลรายงานภายในองค์กร สามารถเรียกดูได้เฉพาะผู้บริหารในองค์กร หรือผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับ User/Password ในการเปิดดู เพิ่มช่องทางในการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือผู้เกีย่วข้องได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
  • ข้อมูลสินค้าและราคาสำหรับตัวแทนจำหน่าย(Dealer)หรือสมาชิก ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถกำหนดสิทธิในการดูราคาและข้อมูลสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่แตกต่างจากลูกค้าทั่วไป เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายและความสะดวกรวดเร็วในการส่งข้อมูล/ราคาสินค้าให้กับ Dealer
  • Product Catalog เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกที่เรียกดูได้เพื่อป้องกันการลอกแบบ หรือเลียนแบบผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าที่มี User/Password เท่นนั้นสามารถเปิดดูข้อมูลสินค้าที่กำหนดให้และลูกค้าแต่ละรายยังสามารถกำหนดสิทธิในการเปิดดูข้อมูลที่แตกต่างกันได้ เหมาะสำหรับผู้ผลิต ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เช่น Jewelry, เครื่องประดับ, ของตกแต่ง

  NineNIC เว็บไซต์สำเร็จรูป ช่วยให้ท่านใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจของท่านที่ก้าวต่อไปในเครือข่าย Internet อย่างไม่หยุดยั้ง


 
  [  หน้าแรก  |  เว็บสำเร็จรูป-เว็บธุรกิจ  |   เว็บสำเร็จรูป-Ecommerce  |  เปิดใช้เว็บสำเร็จรูป  |  Template เว็บไซต์  ]
  Web hosting | Website builder by Ninenic ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang Nonthaburi Thailand 11000
Tel : 02-9682665, 02-968-3399 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com
 
Live chat

     
 NineNIC- เว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับ ธุรกิจ (Business)
 NineNIC- เว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับอีคอมเมอร์ส (Ecommerce)  NineNic - เว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับ ตัวแทนจำหน่าย (Reseller)
 ผลงานออกแบบเว็บไซต์
 งานออกแบบเว็บไซต์/ ทำเว็บไซต์/ เว็บไซต์เทมเพลต / เว็บเพจ Layout
 ฟีเจอร์การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป
/Take a tour
 ข้อมูล Web hosting และ datacenter  การสั่งซื้อและชำระเงิน  ติดต่อเรา
     
 คำถามที่ถามบ่อบ /FAQ 
 ารใช้งาน Email  กระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์
Web Hosting supported by Ecomsiam Dot com