การรับส่งอีเมล์แบบใช้เว็บเมล์ (Web mail)

นอกจากจะใช้งานอีเมล์ ผ่านทาง outlook express หรือ windows live mail (Pop3) แล้ว เรายังมีบริการเว็บเมล์ โดยเข้าใช้ที่

 

http://www.yourdomain.com/webmail/

การเข้าตรวจสอบและจัดการอีเมล์ โดยใช้เว็บเมล์ (Webmail) ให้ใช้วิธีการเข้าไปที่ url ของแต่ละโดเมนเนม แล้วตามด้วย /webmail เช่น

www.ecomsiam.com/webmail

โดยเปลี่ยนจากชื่อ ecomsiam.com เป็นชื่อโดเมนเนมของท่าน ดังรูป

 

login webmail

หลังจากเข้าไปที่ www.yourdomain/webmail แล้วจะปรากฏ popup เพื่อใส่ผู้ใช้อีเมล์ (email address) และ รหัสผ่าน (password) โดย ในช่องผู้ใช้ Email address ให้ใส่ ชื่อ

emailaccount@yourdomain.com

เช่นช่อง email address ใส่ชื่อ me@ecomsaim.com (เปลี่ยน email account เป็นชื่ออีเมล์ของท่าน และเปลี่ยน ecomsiam.com เป็นชื่อโดเมนของท่าน จากนั้นใส่รหัสผ่าน

 

เมื่อทำการเข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าการเลือกเข้าใช้ เว็บเมล์ โดยจะมีเว็บเมล์ให้เลือกใช้ 3 แบบคือ horde,rondcube และ Squirrel Mail ซึ่งถ้าใช้ rondcube จะสามารถ support ภาษาไทยได้ และยังมีส่วนของ Change password, Fowarding Option, Auto responders option และ Logout

login webmail

แล้วทดลองรับ-ส่งอีเมล์ถึงตัวเองก่อน เพื่อดูความเรียบร้อย ว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง