ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ web design 

งานออกแบบ จัดทำเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป > Website Design service

บริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ ให้มีความสวยงาม

บริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ ให้มีความสวยงาม -ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่นี่ค่ะ

เว็บไซต์สำเร็จรูป - NineNIC Web Site Builder : มิติใหม่ของการจัดทำเว็บไซต์ที่ง่าย ถูกใจ

พร้อมบริการดูแลปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือ Website Maintenance ช่วยให้คุณเริ่มต้น เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วย งานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)  ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม ด้วยระบบจัดการ เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC

 

ซึ่งบริการสำหรับสมาชิกเว็บไซต์ปัจจุบัน และสมาชิกใหม่

บริการออกแบบเว็บไซต์ โดย เว็บไซต์สำเร็จรูป.ninenic.com
   

เลือกแพคเกจเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับคุณ (สำหรับผู้ใช้บริการรายใหม่)

แพคเกจเว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บธุรกิจและร้านออนไลน์

เลือกแพคเกจที่เหมาะสำหรับคุณ (ราคาที่แสดงคือ บาท/ปี)

เว็บไซต์ธุรกิจ

standard3,300

บ./ปี

สั่งซื้อเว็บสำเร็จรูป
 • 100 หน้าเว็บเพจ
 • - อีเมล์
 • 1GB พื้นที่เว็บไซต์
 • เว็บไซต์ในชื่อ โดเมนของคุณ
 • ฟรี! โดเมน .com
 • Control panel จัดการเว็บไซต์

เว็บไซต์อีคอมเมอร์ส

Shop-Standard3,510

บ./ปี (จากปกติ 3,900 บ.)

สั่งซื้อเว็บสำเร็จรูป
 • ไม่จำกัดรายการสินค้า
 • ไม่จำกัด หน้าเว็บเพจ
 • 0 อีเมล์
 • 1GB พื้นที่เว็บไซต์
 • เว็บไซต์ในชื่อ โดเมนของคุณ
 • ฟรี! โดเมน .com
 • Control panel จัดการร้าน

เว็บไซต์อีคอมเมอร์ส

Shop-Professional-14,500

บ./ปี (จากปกติ 5,000 บ.)

สั่งซื้อเว็บสำเร็จรูป
 • ไม่จำกัด รายการสินค้า
 • ไม่จำกัด หน้าเว็บเพจ
 • 1 อีเมล์ พื้นที่อีเมล์ 10GB
 • 1GB พื้นที่เว็บไซต์
 • เว็บไซต์ในชื่อ โดเมนของคุณ
 • ฟรี! โดเมน .com
 • Control panel จัดการร้าน
  บริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์  

เลือกบริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์

 ราคาออกแบบจัดทำเว็บไซต์ (Web design Price)

 จำนวนเว็บเพจที่จัดทำ

 5 เว็บเพจ

 10 เว็บเพจ

 15 เว็บเพจ

 20 เว็บเพจ

ราคา

4,900 บ.

7,400 บ.

9,900 บ.

12,400 บ.

ภาพส่วนบนของเว็บไซต์-- ภาพสไลด์
หรือภาพนิ่ง

1-4 ภาพ (Header image)
เลือกภาพนิ่งหรือสไลด์ได้ 1 อย่าง
เว็บไซต์สำเร็จรูป-ออกแบบภาพส่วนบนของเว็บไซต์- ภาพนิ่ง
เลือกภาพนิ่งหรือสไลด์ได้ 1 อย่าง
เว็บไซต์สำเร็จรูป-ออกแบบภาพส่วนบนของเว็บไซต์- ภาพนิ่ง
เลือกภาพนิ่งหรือสไลด์ได้ 1 อย่าง
เว็บไซต์สำเร็จรูป-ออกแบบภาพส่วนบนของเว็บไซต์- ภาพนิ่ง
เลือกภาพนิ่งหรือสไลด์ได้ 1 อย่าง
เว็บไซต์สำเร็จรูป-ออกแบบภาพส่วนบนของเว็บไซต์- ภาพนิ่ง

 

*** ลูกค้าที่ใช้แพคเกจออกแบบจัดทำเว็บไซต์ข้างต้น หากมีการจัดทำเว็บเพจ เพิ่มเติม (ไม่มีภาพแบนเนอร์ส่วนบน หรือ header image ของเว็บไซต์) มีอัตราค่าจัดทำเว็บเพจ 600 บาทต่อหน้า (A4 size)

*** กรณีจัดทำเว็บเพจ เพิ่มเติมน้อยกว่า 5 หน้า โดยไม่ใช้แพคเกจข้างต้น (ไม่มีภาพแบนเนอร์ส่วนบน หรือ header image ของเว็บไซต์) มีอัตราค่าจัดทำเว็บเพจ 800 บาทต่อหน้า (A4 size)

     

ขั้นตอนและข้อตกลงในการใช้บริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์

ขั้นตอนของการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์


1) ลูกค้าเลือก เว็บไซต์เทมเพลต (Website template)

2) ลูกค้าส่งข้อมูลในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ให้กับเว็บไซต์สำเร็จรูป -NineNIC

3) ทีมงานดำเนินการออกแบบเว็บไซต์ ส่งแบบร่างให้กับท่าน

4) หลังจากตกลงรูปแบบเรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์สำเร็จรูป-NineNIC ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์

5) เว็บไซต์สำเร็จรูป-NineNIC ส่งมอบงานให้กับท่าน

ข้อตกลงในการใช้บริการจัดทำเว็บไซต์

 • บริษัทรับออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ จำนวน 5 หน้าขึ้นไป โดย สั่งซื้อครั้งเดียวพร้อมกัน
 • รูปแบบเว็บเพจเป็นตาม Lay Out มาตรฐานของเว็บสำเร็จรูป- Ninenic ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ส่งภาพ สำหรับจัดทำ Logo และภาพส่วนบนของเว็บไซต์ (Header)ให้กับท่าน (เป็นภาพนิ่ง)
 • ราคาจัดทำภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์ (Header Slide) เปลี่ยนรูปได้ 4 รูป + 4 ข้อความ ขนาดความกว้างไม่เกิน 1290 px ความสูงไม่เกิน 450 px ราคา 1,000 บาท
 • ราคาจัดทำภาพส่วนบนของเว็บไซต์ (Image Header) ภาพนิ่ง ขนาดความกว้าง 1290 px ความสูงไม่เกิน 450 px ราคา 800 บาท
 • ลูกค้าจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน 1 ปี หลังจากชำระเงิน
รับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ติดต่อฟอร์มใบเสนอราคาออกแบบเว็บไซต์ หรือ web design ได้ที่นี่ค่ะ
  ชำระค่าบริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์  

ชำระค่าบริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์

เงื่อนไขการชำระเงิน และระยะเวลาการจัดทำเว็บไซต์

 • ราคาที่เสนอตามข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)
 • ชำระเต็มจำนวนครั้งเดียว ก่อนการเริ่มดำเนินการ
 • เจ้าของเว็บไซต์เป็นผู้จัดเตรียมรูปภาพและเนื้อหามาให้กับผู้จัดทำ
 • ระยะเวลาในการจัดทำ 7-15 วัน ทำการ ตามปริมาณงานและจำนวนหน้าเว็บเพจ
 

กรณีหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

 
 • สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจณ ที่จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำหรับนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 

หักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าบริการ

ในนาม บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด สำนักงานใหญ่  470 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125544002800

 
สามารถชำระเงินโดย เงินสด, Cachier chaque, Chaque ขีดคร่อม หรือโอนเงินตามเลขที่บัญชีธนาคารด้านล่างนี้ค่ะ

เลขที่บัญชีธนาคารสำหรับโอนชำระเงิน

# ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย-payment to scb-ชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขานนทบุรี
บัญชีออมทรัพย์
302-242878-7 บริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด
เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย-payment to scb-ชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขานนทบุรี
บัญชีกระแสรายวัน
302-3-03805-6 บริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด
เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย-payment to bbl-ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ
สาขานนทบุรี
บัญชีกระแสรายวัน
140-3-06312-4 บริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด
เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย-payment to KTB-ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย
สาขานนทบุรี
บัญชีออมทรัพย์
108-0-10115-2 บริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด
เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย-payment to kbank-ชำระผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย
สาขานนทบุรี
บัญชีออมทรัพย์
218-2-43302-3 อมรศรี นิวาศะบุตร


** โปรดชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเมื่อท่านชำระค่าใช้จ่ายและโปรดแฟกซ์ใบ pay-in

พร้อมแจ้ง ชื่อโดเมน หรือเลขที่ใบแจ้งหนี้ มาที่ 02-9683400 หรืออีเมล์ถึง support@ecomsiam.com หรือ  info@ninenic.com
เพื่อออกใบกำกับภาษีให้กับท่าน


บริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด

470 ถนนประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000 
โทร.02-968-2665, 02-9683399 แฟกซ์.02-968-3400 
อีเมล์ : info@ecomsiam.com;
.