เว็บไซต์เทมเพลต (ecommerce)

ecommerce website template

เว็บไซต์สำเร็จรูป - NineNIC ได้ออกแบบและจัดเตรียม Template เว็บไซต์ หรือรูปแบบของเว็บไซต์มากกว่า 80 แบบ

สั่งซื้อ คลิกเลย! อีคอมเมอร์สฟีเจอร์

 

เว็บไซต์สำเร็จรูป - NineNIC ได้ออกแบบและจัดเตรียม Template เว็บไซต์ หรือรูปแบบของเว็บไซต์มากกว่า 80 แบบ


 

ตัวอย่าง Template เว็บไซต์ ของ เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC

Ecommerce templateเว็บไซต์สำเร็จรูป - NineNIC ได้ออกแบบและจัดเตรียม Template เว็บไซต์ หรือรูปแบบของเว็บไซต์มากกว่า 80 แบบ

 

โดยจำแนกตามประเภทธุรกิจต่างๆ เช่น Website Template แบบมาตรฐาน (Standard website template), website template สำหรับธุรกิจ (Business) , Handicraft website template, Kid and family website template, Jewelry website template, Beauty website template, Industrial website template, เว็บไซต์ template สำหรับเว็บท่องเที่ยว (Travel) และอื่นๆ, … ซึ่งท่านสามารถเลือกให้เหมาะสมกับรูปแบบของประเภทเว็บไซต์ของท่าน
 

 เว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อม Feature พิเศษ!!

สามารถเปลี่ยนTemplate เว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา และง่ายเพียงแค่คลิ๊กเดียว

 

  • Template เว็บไซต์ประเภท header image สามารถ Upload ภาพ Flash .swf หรือ .Gif, .Jpg เปลี่ยนภาพ Header ของเว็บเพจขนาดใหญ่ ความกว้าง 778 px ความสูงไม่จำกัด กรณีจอ 800*600
  • header ขนาดใหญ่กว้าง 1003 px สำหรับจอขนาด 1024 หรือ upload โลโก้ (Logo) เว็บไซต์ และ Banner มาตรฐานขนาดความกว้าง 468 px * ความสูง60 Px (Template เว็บไซต์รูปแบบ Logo และ Banner)
  • การแสดงผลเมนูย่อย (Submenu) อีก 1 ระดับ